Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Hướng dẫn cài đặt HTKK 3.0 cho đúng


Hướng dẫn cài đặt HTKK 3.0 cho đúng
CHÚ Ý: QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NHƯ SAU:
Bước 1: Copy thư mục Datafiles của phiên bản 2.5.5 cũ trong ổ C:\Program Files\HTKK130\Datafiles ra một chỗ khác, ví dụ như ổ D: chẳng hạn (Phòng trường hợp HTKK 2.5.5 bị lỗi)
Bước 2: Cài đặt HTKK 2.5.5 phiên bản Update vào thư mục mặc định. (C:\Program Files\HTKK130)
Bước 3: Tạo thư mục HTKK 3.0 trong ổ D:\
Bước 4: Cài đặt phần mềm HTKK 3.0 vào thư mục HTKK 3.0 mới tạo trong ổ D:\.
Như vậy là bạn đã có thể sử dụng HTKK 2.5.5 và HTKK 3.0 song song rồi. Dữ liệu của HTKK 2.5.5 nằm ở ổ C:\Program Files\HTKK130\Datafiles. Dữ liệu của HTKK 3.0 nằm ổ D:\HTKK 3.0
Nếu bạn nào chưa biết cách cài đặt, hoặc cài đặt không được xin vui lòng liên hệ với nick chat: kimitraining03 để được tư vấn giúp đỡ.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: http://kimi.com.vn
Quy trình cài đặt HTKK 3.0Đào tạo Kế toán Kimi hướng dẫn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét